Over het Dataportaal

Over het Dataportaal 

Datasets
Op deze website vindt u een overzicht van open informatie (datasets) die de gemeente Oss verzamelt en gebruikt. Datasets zijn vooral ‘ruwe informatie’ die we als bron gebruiken voor rapportages en onderzoeken. Denk hierbij aan informatie over waar bijzondere bomen staan, of hoeveel politie-aangiften er in een buurt zijn gedaan.

Waardevolle informatie
De gemeente Oss vindt het belangrijk om zoveel mogelijk van haar informatie toegankelijk te maken voor haar inwoners. De informatie is tenslotte betaald uit ‘publiek’ geld en kan waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en inwoners.

Open informatie en interne informatie
Toch zijn niet alle datasets voor iedereen te zien. Dit komt omdat de gemeente geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens openbaar mag maken. Ook informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen is niet openbaar. Een deel van de datasets is daarom alleen voor medewerkers van de gemeente Oss zichtbaar.

Onder open informatie verstaan wij: 

  • openbare informatie;
  • betaald uit publieke middelen;
  • verzameld voor werkzaamheden van overheidsinstanties;
  • informatie die zoveel mogelijk in ‘open standaard’ staat: – die iedereen dus zonder problemen kan (her)gebruiken;
  • informatie die goed vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar is, bijvoorbeeld om samen te werken.

Samenwerking
De gemeente Oss werkt samen met andere overheden om meer open informatie op een makkelijkere manier openbaar te maken. Daarnaast werken we ook aan standaardisatie van de datasets voor overheden onderling.

Gebruikersvoorwaarden
Iedereen mag de datasets van de gemeente Oss hergebruiken. Voorwaarde is wel dat de bron - het Open Dataportaal van de gemeente Oss - wordt genoemd. De gemeente Oss stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is alleen geen garantie dat deze datasets volledig en juist zijn. De gemeente Oss sluit daarom iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van deze datasets. Waaronder ook handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Privacy 
De gemeente Oss gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij open informatie gaat het daarom alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden. Dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens.

Toegankelijkheidsverklaring
De gemeente Oss wil dat iedereen alle informatie en diensten op deze website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werkt de gemeente nu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van deze website. Als die voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA), dan ontvangt de gemeente Oss de Toegankelijkheidsverklaring. 
Op dit moment is de status van deze site E: Er is nog geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. Op dit moment onderzoeken we de toegankelijkheid. 

Meer datasets
In de toekomst gaat de gemeente Oss meer datasets publiceren. Daarvoor  werkt de gemeente samen met andere organisaties, zodat meer informatie gemakkelijk beschikbaar komt.

Contact
Heeft u vragen, ideeën of verbeterpunten? Neem dan contact op via: opendata@oss.nl.

Proclaimer

Proclaimer - Gemeente Oss