24 datasets gevonden

 • Tellingsbestand verkiezing Tweede Kamer 2023

  • Beschrijving: Op donderdag 23 november 2023 was de centrale stemopneming van de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Oss. Toen zijn alle stemmen van de verkiezing op 22 november 2023 per kandidaat geteld. Al deze tellingen staan in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. De tellingen zijn ingevoerd in de ondersteunende software verkiezingen (OSV). Uit deze software komt het tellings…

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Bijzondere, beschermde of monumentale bomen

  Bomen in eigendom van de gemeente Oss. Bevat enkel de zogenaamde “bijzondere bomen”, dat zijn bijvoorbeeld monumentale, toekomst en waardevolle bomen. Per boom is tevens de standplaats bekend (de ondergrond waar de boom in staat), de fase waarin een boom zich bevindt, de boomsoort in het Nederlands en Latijn net als het jaar waarin de boom is aangelegd. Het ontwikkelingsstadium waarin een boom zic…

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Banen

  Overzicht van het aantal banen per wijk binnen de gemeente Oss

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Meldingen sociale overlast

  Overzicht van meldingen jeugdoverlast, overlast van buren/omwonenden, verwarde personen, drank/drugs en drugshandel (per wijk binnen gemeente Oss)

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Woningvoorraad

  Overzicht woningvoorraad gemeente Oss, naar leegstand, eigendom, type, WOZ-waarde

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Werkzoekenden

  Aantal Geregistreerde werkzoekenden (GWU) binnen de gemeente Oss

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Werkloosheid

  Aantal Werkloosheidsuitkeringen (WW) binnen de gemeente Oss

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Werkgelegenheid

  Overzicht van het aantal banen per wijk binnen de gemeente Oss

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Opleidingsniveau bevolking

  Overzicht van bevolking 15-75 jaar dat laag-middelbaar-hoog opgeleid is

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss
 • Patiënten Wet Langdurige Zorg

  Overzicht van het aantal patiënten WLZ per wijk binnen de gemeente Oss

  Beschikbaar sinds Bronhouder Gemeente Oss