https://data.oss.nl/dataset/basisregistraties-van-de-gemeente-oss

Basisregistraties van de gemeente Oss

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiƫnt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd (bron: digitaleoverheid.nl).

Er zijn 10 basisregistraties. Deze dataset bevat verwijzingen naar de versies van deze basisregistraties binnen de gemeente Oss die als opendata beschikbaar zijn.

De gemeente Oss biedt de volgende twee basisregistraties als opendata aan:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Basis Registratie Ondergrond (BRO)

Van een aantal van de basisregistraties is de gemeente Oss geen bronhouder en biedt deze derhalve niet aan via het dataportaal van de gemeente Oss. Het gaat om de basisregistraties:

 • Basisregistratie Kadaster (BRK)
 • Basisregistratie Topografie (BRT)
 • Basisregistratie Voertuigen (BRV)
 • Handelsregister (HR)

Een aantal basisregistraties worden niet openbaar gemaakt omdat deze niet als opendata gekenmerkt kunnen worden. Het betreft:

 • Basisregistratie Inkomen (BRI)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) * Deze data wordt door de belastingsamenwerking BS-OB bijgehouden

Kenmerken

Classificaties
Basisregistratie
Thema
Economie, Huisvesting, Natuur en milieu, Ruimte en infrastructuur
Updatefrequentie van de data
Onregelmatig

Contactgegevens

Naam
Team data gemeente Oss
E-mail
opendata@oss.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Gemeente Oss
Team data gemeente Oss opendata@oss.nl
Uitgever
Oss http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Oss_(gemeente)
Broncatalogus
/